Organic cotton - NEW Candy Bear in GuangZhou exhibition April, 2014.
Organic cotton - NEW Candy Bear in GuangZhou exhibition April, 2014.